קורוני דולס - תמונה ראשית.jpg

OUR DOLLS

the only place to buy genuine hand made knitted Corony dolls